ปัญหาใหญ่การจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย

รัฐบาลไทยโดยคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ได้เห็นด้วยมาตรการทางภาษี ช่วงวันที่ 4 เดือนมิถุนายน 2562 โดยให้สิทธิผลดีสำหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำรายการจ่ายจากการซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เสื่อมสภาพได้เองทางชีวภาพ แล้วก็ได้รับใบสุทธิสินค้าจากกระทรวงอุตสาหกรรม มาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ 25% หรือหักภาษีได้ 1.25 เท่า สำหรับค่าใช้จ่ายเมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม 2562 – 31 ธ.ค. 2564

นี่เป็นมาตรการความก้าวหน้าปัจจุบันจากรัฐบาลสำหรับเพื่อการแก้ไขขยะพลาสติก โดยก่อนหน้านั้นคณะรัฐมนตรี ตอนวันที่ 17 ก.ค. 2561 ยังได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สภาพแวดล้อม ดำเนินแผนการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสภาพแวดล้อม” เพื่อลดจำนวนขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงก๊อบแก๊บหูหิ้ว รวมทั้งงดเว้นใช้โฟมใส่ของกิน

การขับเขยื้อนแนวนโยบายดังที่กล่าวมาข้างต้น ดังเช่นว่า เมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม 2561 หน่วยงานภาครัฐเริ่มมาตรการลด และก็คัดขยะมูลฝอยพร้อมทั่วราชอาณาจักร โดยที่ทำการคณะกรรมการปรับปรุงระบบราชการ จะนำผลจากการดำเนินงานมาใช้เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562

ยิ่งกว่านั้น อุทยานแห่งชาติ อีกทั้ง 154 ที่ กำหนดให้ลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งถุงก๊อบแก๊บหูหิ้ว โฟมใส่ของกินและก็ขวดน้ำกินพลาสติกมีแคปซีลในพื้นที่สวน ในขณะที่องค์การสวนสัตว์จะลดใช้ถุงก๊อบแก๊บหูหิ้ว โฟมใส่ของกินในพื้นที่สวนสัตว์อีกทั้ง 8 ที่ พร้อมทั้งจะมีการคัดขยะมูลฝอยด้านในสวนสัตว์ เริ่มเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2561 ในเวลาเดียวกันนี้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและก็ริมตลิ่งได้จัดการจัดแจงขยะบกสู่ขยะสมุทร ในพื้นที่ 24 จังหวัด ติดชายฝั่งทะเลอีกด้วย

สำหรับภาคเอกชนซึ่งมีหน้าที่สำคัญไม่ด้อยไปกว่ากัน ทางภาครัฐได้ผลักดันให้ห้าง ร้านค้าสบายซื้อ แล้วก็ตลาดสดทั่วราชอาณาจักร ลดการใช้ถุงก๊อบแก๊บหูหิ้ว งดเว้นใช้โฟมใส่ของกิน รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชากรเปลี่ยนแปลงการกระทำการใช้บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะใช้ซ้ำได้ ซึ่งได้เริ่มมาเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2561

แล้วก็เพื่อเป็นการประกาศแนวทางของเมืองอย่างเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม ช่วงวันที่ 17 ม.ย. 2562 คณะรัฐมนตรียังได้เห็นดีเห็นชอบโรดแมปการจัดแจงขยะพลาสติก พุทธศักราช 2561- 2573 โดยตั้งเป้าหมายลดจำนวนขยะพลาสติกลงราว 0.78 ล้านตันต่อปี รวมทั้งจะออมงบประมาณสำหรับเพื่อการจัดแจงขยะได้ราวๆ 3,900 ล้านบาทต่อปี

โรดแมปดัขี้ตระหนี่ล่าวนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสภาพแวดล้อม และก็กระทรวงมหาดไทย ได้ด้วยกันรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนลดการใช้สิ่งของพลาสติกลง ซึ่งได้ระบุช่วงเวลาการเลิกใช้พลาสติกแต่ละชนิดไว้อย่างเห็นได้ชัด โดยด้านในปี 2562 จะเลิกใช้พลาสติก 3 จำพวก มี พลาสติกหุ้มห่อจุกขวดน้ำกิน, พลาสติกผสมสารอ็อกโซ่ และก็พลาสติกผสมไมโครบีด

ยิ่งไปกว่านั้น ข้างในปี 2565 จะยกเลิกอีก 4 จำพวกหมายถึงพลาสติกหูหิ้วที่มีความดกน้อยกว่า 36 ไมครอน, กล่องโฟมใส่ของกิน, แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมทั้งหลอดพลาสติก นอกจากสำหรับใช้กับเด็ก ผู้สูงวัย แล้วก็ผู้เจ็บป่วย

ในที่สุดด้านในปี 2570 หรืออีก 8 ปี จะผลักดันแล้วก็เกื้อหนุนการนำขยะพลาสติกไปสู่ขั้นตอนการนำกลับมาใช้ประโยชน์ 100%

แม้ภาครัฐ ภาคเอกชน และก็สามัญชนร่วมมือกันดำเนินงานตามแนวทางที่ได้ประกาศไว้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงความประพฤติปฏิบัติให้ดีต่อสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นจริงเป็นจัง ไทยจะเป็นประเทศซึ่งสามารถลดจำนวนขยะพลาสติกลงได้ จากที่ปี 2561 มีจำนวนขยะรวมกันถึง 27.8 ล้านตัน หรือมากขึ้นจำนวนร้อยละ 1.64 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีจำนวน 27.37 ล้านตัน (ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ) เวลาเดียวกันไทยติดอันดับ 6 ที่มีขยะพลาสติกลงสู่สมุทร

โดยเหตุนั้น การขับเขยื้อนการจัดการขยะยังเป็นวาระสำคัญระดับประเทศที่ทุกฝ่ายจึงควรร่วมมือกัน ตั้งแต่การผลิตวัฒนธรรมการคัดขยะจากครอบครัวไปจนกระทั่งการจัดการขยะโดยหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการสนับสนุนเชิงแผนการให้สามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้ได้มากที่สุด